Έρευνα

Ένας από τους βασικούς σκοπούς της Αναγνωστικής Εταιρίας είναι η μελέτη και η επιστημονική τεκμηρίωση της Ιστορίας και του Πολιτισμού της Επτανήσου.

Επίσης, σκοπός μας είναι η διάθεση σπάνιου ερευνητικού υλικού στους επιστήμονες, η εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων, η διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων, καθώς και η ενίσχυση των πρωτότυπων επιστημονικών εκδόσεων για τον Ιόνιο χώρο.

Οι κυριότερες επιστημονικές – ερευνητικές δραστηριότητες της Αναγνωστικής Εταιρίας είναι οι ακόλουθες:

Συνέδριο: «Επτανησιακός Πατριωτισμός (18ος-19ος αι.): Πρόσωπα, Ιδέες, Θεσμοί & Δράσεις» (2021)

Για τον εορτασμό της επετείου των 200 ετών από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης (1821-2021), και με δεδομένο ότι η Κέρκυρα ήταν η γενέτειρα αλλά και η τροφός εμβληματικών προσωπικοτήτων για τον αγώνα του ’21, όπως είναι ο Ιωάννης Α. Καποδίστριας, ο Ανδρέας Κάλβος και ο Διονύσιος Σολωμός (οι δυο τελευταίοι υπήρξαν μέλη της Αναγνωστικής Εταιρίας), αλλά και πολλοί άλλοι λιγότερο γνωστοί στο ευρύ κοινό,  διοργανώθηκε το επιστημονικό συνέδριο «Επτανησιακός Πατριωτισμός (18ος-19ος αι.): Πρόσωπα, Ιδέες, Θεσμοί & Δράσεις».

Ερευνητικό Πρόγραμμα: «Το Αρχείο Guilford της Αναγνωστικής Εταιρίας στον ψηφιακό κόσμο: Ένα ευρωπαϊκό αρχείο για την αναδιοργάνωση της ελληνικής παιδείας στα Ιόνια Νησιά πριν και κατά την Ελληνική Επανάσταση» (2020)

Πρόκειται για το πρώτο ερευνητικό πρόγραμμα που εκπόνησε με επιτυχία η Αναγνωστική Εταιρία, εγκεκριμένο και χρηματοδοτημένο από το Υπουργείο Πολιτισμού (με την από 11/12/2020, Α.Π.: ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΟΥ/ΔΕΦΔΑΧΤΠ/ΤΠΕΛΦ//609686/59230/39527/5983/4840), ταυτοποίησης, τεκμηρίωσης και ψηφιοποίησης του αρχείου Guilford και του υποαρχείου Sheffield. Ψηφιοποιήθηκαν 929 χειρόγραφα τεκμήρια [δηλαδή το σύνολο του αρχείου Guilford (644 έγγραφα) -και του υποαρχείο του ανεψιού του Sheffield (285 έγγραφα). Συνολικά έγιναν 3.549 λήψεις.

Εκτός από την ψηφιοποίηση, πραγματοποιήθηκε αντιπαραβολή και ταύτιση των υπαρχόντων τεκμηρίων με τα αντίστοιχα του δημοσιευμένου καταλόγου [Δάφνη Κυριάκη, Κερκυραϊκό Αρχείο Guilford, Κέρκυρα 1984] και ακολούθησε η ιστορική τεκμηρίωση εκάστου εγγράφου, με την απαραίτητη ταυτοποίηση της πολυγλωσσικής ορολογίας, όπου αυτό κρίθηκε απαραίτητο. Την έρευνα και τεκμηρίωση του «Αρχείου Guilford» διεκπεραίωσε ο Δρ Ιστορίας του Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου κ. Ευστάθιος Πουλιάσης και την αντίστοιχη του υποαρχείου Sheffield ο ιστορικός ερευνητής Ίων Μάνεσης. Τέλος, ο Δρ Πληροφορικής κ. Αθανάσιος Τσίπης και η αρχειονόμος-βιβλιοθηκονόμος Σοφία Φεγγούλη πραγματοποίησαν την ψηφιοποίηση όλων των εγγράφων, με πολυμεσική επεξεργασία και χρήση ειδικών λογισμικών επεξεργασίας.

Η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου ερευνητικού έργου «Το Αρχείο Guilford της Αναγνωστικής Εταιρίας στον ψηφιακό κόσμο: Ένα ευρωπαϊκό αρχείο για την αναδιοργάνωση της ελληνικής παιδείας στα Ιόνια Νησιά πριν και κατά την Ελληνική Επανάσταση», αποτελεί για την Αναγνωστική Εταιρία ένα θετικό πρόκριμα: ένα σημαντικό ευρωπαϊκό Αρχείο, που αφορά κυρίως την ελληνική παιδεία κατά τον 19ο αιώνα, μελετήθηκε, έγιναν προσθήκες στην τεκμηρίωσή του και πέρασε στον ψηφιακό κόσμο, ώστε να μπορεί πλέον να είναι εύκολα προσβάσιμο. Συντονιστής του έργου ήταν ο Επιστημονικός Διευθυντής της Αναγνωστικής Εταιρίας, ιστορικός κ. Δημήτρης Ζυμάρης.

Ερευνητικό Πρόγραμμα: «Από την Ιωνία στο Ιόνιο: Πρόσφυγες στην Κέρκυρα μετά την Μικρασιατική Καταστροφή» (2021).

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για επιχορήγηση ή και αιγίδα έργων και δράσεων σχετικών με την έννοια του εκπατρισμού με αφορμή την άφιξη και ενσωμάτωση των ελληνικών πληθυσμών στην Ελλάδα μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή, χρηματοδοτήθηκε -εν μέρει- από το ΥΠΠΟΑ και τελεί υπό την αιγίδα του (με την από 28/07/2021, Α.Π.: 359143) το ερευνητικό πρόγραμμα με θέμα: «Από την Ιωνία στο Ιόνιο: Πρόσφυγες στην Κέρκυρα μετά την Μικρασιατική Καταστροφή».

Σκοπός του προγράμματος ήταν η συλλογή προφορικών μαρτυριών και άλλων τεκμηρίων, τα οποία αποτελούν το υλικό μιας σύγχρονης ψηφιακής έκθεσης που αναρτήθηκε στον ιστότοπο της Αναγνωστικής Εταιρίας και είναι ήδη διαθέσιμη από τον Σεπτέμβριο του 2022.

Επιστημονικός υπεύθυνος του έργου ήταν ο Δρ Ιστορίας κ. Ευστάθιος Πουλιάσης και την ερευνητική ομάδα αποτέλεσαν οι ιστορικοί ερευνητές κ.κ. Σπύρος Γαούτσης, Παναγιώτης Μηλιώνης, Μάγια Χαραλαμποπούλου, Γεωργία Λαζαρίδου, Λίλιαν Κυπριζόγλου, Δημήτριος Μουζακίτης, η μεταφράστρια Ευαγγελία Καζαντινού, η αρχειονόμος-βιβλιοθηκονόμος Σοφία Φεγγούλη και η μηχανικός λογισμικού Έλενα Λουκά.

Στη συμβουλευτική επιτροπή της Αναγνωστικής Εταιρίας συμμετείχαν οι κ.κ. Δημήτρης Ζυμάρης, Κωνσταντίνος Καρδάμης και Κωνσταντίνος Λιντοβόης.

Ερευνητικό Πρόγραμμα:

Ψηφιακή βάση των σπάνιων εκδόσεων της Αναγνωστικής Εταιρίας (16ος – 18ος αι.), μέσα από καινοτόμες τεχνολογικές εφαρμογές: «Corfu rare books» (2022).

Η Αναγνωστική Εταιρία έχει καταρτίζει μια ανοιχτή ψηφιακή βάση των σπάνιων εκδόσεων της, μέσω του προγράμματος: «Καινοτόμες τεχνολογικές εφαρμογές: Corfu rare books». Πρόκειται για ένα ερευνητικό πρόγραμμα χρηματοδοτημένο από το Υπουργείο Πολιτισμού και ιδιωτική χορηγία (της Ελένης Γούστη-Σταμπόγλη, εκ του καταπιστεύματος Κωνσταντίου Γούστη), με στόχο την καταγραφή και τεκμηρίωση των παλαιτύπων βιβλίων της Αναγνωστικής Εταιρίας (16ος-18ος αι.), με ταυτόχρονη δημιουργία μίας σχετικής εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα, η οποία λειτουργεί μέσω κωδικού QR.

Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Επιστημονικός Διευθυντής της Εταιρίας Δημήτρης Ζυμάρης, ενώ την επιστημονική διεύθυνση ανέλαβε η Αν. Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Θράκης Δρ Παναγιώτα Τζιβάρα. Συντελεστές του προγράμματος οι: Δρ Ιστορίας Ευστάθιος Πουλιάσης, Ιστορικός Μάγια Χαραλαμποπούλου, Ιστορικός Δημήτριος-Χρυσοβαλάντης Μουζακίτης, η βιβλιοθηκονόμος Σοφία Φεγγούλη και η μηχανικός λογισμικού Έλενα Λουκά. (Η συμβουλευτική επιτροπή της Αναγνωστικής Εταιρίας απαρτίστηκε από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Κωνσταντίνο ΛιντοβόηΔημήτρη Θεοτόκη (Έφοροι της Βιβλιοθήκης) και Κωνσταντίνο Καρδάμη (Γραμματέα).

Αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες, ακολουθώντας τα σύγχρονα πρότυπα της βιβλιοθηκονομίας και της βιβλιολογικής έρευνας, στοχεύουμε όχι μόνο στη διάσωση και διάδοση έργων μοναδικής πνευματικής αξίας αλλά και στην εξοικείωση των νέων με τη φιλαναγνωσία, όπως και στην καλλιέργεια της βιβλιοφιλικής κουλτούρας και στη γνωριμία ενός ευρύτερου κοινού με παλαιότερα έργα.

Ερευνητικό Πρόγραμμα:

Το μουσικό βίωμα του Πάσχα μέσα από τις μπάντες της Κέρκυρας (2023).

Η πρόταση αφορά τη δημιουργία ενός σύγχρονου ψηφιακού αποθετηρίου εκατό μαρτυριών σχετικών με τις μπάντες της Κέρκυρας, εγγεγραμμένες στο μητρώο των στοιχείων Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς από το 2021, καθώς συνδέονται «άρρηκτα με την πολιτιστική κληρονομιά της Κέρκυρας, έχοντας διαμορφώσει μια παράδοση καλλιτεχνικής παιδείας και μουσικής έκφρασης που αξίζει να διαφυλαχθεί και να αναδειχθεί ως άυλη πολιτιστική κληρονομιά». Η Αναγνωστική Εταιρία, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ελληνικής Μουσικής του Ιονίου Πανεπιστημίου επιδιώκει, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες, να δημιουργήσει μια «τράπεζα πολιτιστικής μνήμης», σκοπεύοντας στην ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς ως βίωμα, γύρω από το Κερκυραϊκό Πάσχα. Μια διεπιστημονική ομάδα νέων ερευνητών αξιοποιώντας τα μεθοδολογικά εργαλεία της προφορικής ιστορίας, της ανθρωπολογίας της μουσικολογίας και της πληροφορικής, θα δημιουργήσουν, για πρώτη φορά, έναν διαδραστικό και δυναμικό σύγχρονο ιστοχώρο ελεύθερης πρόσβασης.

Η πρόταση αφορά τη δημιουργία ενός σύγχρονου ψηφιακού αποθετηρίου μαρτυριών σχετικών με τις μπάντες της Κέρκυρας, εγγεγραμμένες στο μητρώο των στοιχείων Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς από το 2021. Η Αναγνωστική Εταιρία, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ελληνικής Μουσικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, επιδιώκει, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες, να δημιουργήσει μια «τράπεζα πολιτιστικής μνήμης», ελεύθερης πρόσβασης, σκοπεύοντας στην ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς ως βίωμα, γύρω από το Κερκυραϊκό Πάσχα. Έτσι, θα αναδειχθεί η μοναδικότητα αυτού του πολιτιστικού και κοινωνικού φαινομένου.

Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου ο Αν. Καθηγητής του Τμ. Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου (και Γραμματέας της Δ.Ε. της Αναγνωστικής) κ. Κώστας Καρδάμης.

Την ερευνητική ομάδα αποτελούν οι κ.κ. Ευστάθιος Πουλιάσης, ιστορικός, μεταδιδακτορικός ερευνητής Ιονίου Πανεπιστημίου, Κώστας Σουέρεφ, μουσικολόγος, υπ. Διδάκτορας Ιονίου Πανεπιστημίου, και οι κυρίες Γεωργία Λαζαρίδου, ιστορικός, μεταπτυχιακή φοιτήτρια Ιονίου Πανεπιστημίου, και Σοφία Φεγγούλη, αρχειονόμος-βιβλιοθηκονόμος.

Click to listen highlighted text!