Έρευνα

Ένας από τους βασικούς σκοπούς της Αναγνωστικής Εταιρίας είναι η μελέτη και η επιστημονική τεκμηρίωση της Ιστορίας και του Πολιτισμού της Επτανήσου.

Επίσης, σκοπός μας είναι η διάθεση σπάνιου ερευνητικού υλικού στους επιστήμονες, η εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων, η διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων, καθώς και η ενίσχυση των πρωτότυπων επιστημονικών εκδόσεων για τον Ιόνιο χώρο.

Συνέδριο: «Επτανησιακός Πατριωτισμός (18ος-19ος αι.): Πρόσωπα, Ιδέες, Θεσμοί & Δράσεις»

Για τον εορτασμό της επετείου των 200 ετών από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης (1821-2021), και με δεδομένο ότι η Κέρκυρα ήταν η γενέτειρα αλλά και η τροφός εμβληματικών προσωπικοτήτων για τον αγώνα του ’21, όπως είναι ο Ιωάννης Α. Καποδίστριας, ο Ανδρέας Κάλβος και ο Διονύσιος Σολωμός (οι δυο τελευταίοι υπήρξαν μέλη της Αναγνωστικής Εταιρίας), αλλά και πολλοί άλλοι λιγότερο γνωστοί στο ευρύ κοινό,  διοργανώθηκε το επιστημονικό συνέδριο «Επτανησιακός Πατριωτισμός (18ος-19ος αι.): Πρόσωπα, Ιδέες, Θεσμοί & Δράσεις».

Ερευνητικό Πρόγραμμα: «Το Αρχείο Guilford της Αναγνωστικής Εταιρίας στον ψηφιακό κόσμο: Ένα ευρωπαϊκό αρχείο για την αναδιοργάνωση της ελληνικής παιδείας στα Ιόνια Νησιά πριν και κατά την Ελληνική Επανάσταση»

Το 2022, ολοκληρώθηκε το πρώτο ερευνητικό πρόγραμμα, εγκεκριμένο από το ΥΠΠΟΑ (με την από 11/12/2020, Α.Π.: ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΟΥ/ΔΕΦΔΑΧΤΠ/ΤΠΕΛΦ//609686/59230/39527/5983/4840), ταυτοποίησης, τεκμηρίωσης και ψηφιοποίησης του αρχείου Guilford και του υποαρχείου Sheffield. Ψηφιοποιήθηκαν 929 χειρόγραφα τεκμήρια [δηλαδή το σύνολο του αρχείου Guilford (644 έγγραφα) -και του υποαρχείο του ανεψιού του Sheffield (285 έγγραφα). Συνολικά έγιναν 3.549 λήψεις.

Εκτός από την ψηφιοποίηση, πραγματοποιήθηκε αντιπαραβολή και ταύτιση των υπαρχόντων τεκμηρίων με τα αντίστοιχα του δημοσιευμένου καταλόγου [Δάφνη Κυριάκη, Κερκυραϊκό Αρχείο Guilford, Κέρκυρα 1984] και ακολούθησε η ιστορική τεκμηρίωση εκάστου εγγράφου, με την απαραίτητη ταυτοποίηση της πολυγλωσσικής ορολογίας, όπου αυτό κρίθηκε απαραίτητο. Την έρευνα και τεκμηρίωση του «Αρχείου Guilford» διεκπεραίωσε ο Δρ Ιστορίας του Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου κ. Ευστάθιος Πουλιάσης και την αντίστοιχη του υποαρχείου Sheffield ο ιστορικός ερευνητής Ίων Μάνεσης. Τέλος, ο Δρ Πληροφορικής κ. Αθανάσιος Τσίπης και η αρχειονόμος-βιβλιοθηκονόμος Σοφία Φεγγούλη πραγματοποίησαν την ψηφιοποίηση όλων των εγγράφων, με πολυμεσική επεξεργασία και χρήση ειδικών λογισμικών επεξεργασίας.

Η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου ερευνητικού έργου «Το Αρχείο Guilford της Αναγνωστικής Εταιρίας στον ψηφιακό κόσμο: Ένα ευρωπαϊκό αρχείο για την αναδιοργάνωση της ελληνικής παιδείας στα Ιόνια Νησιά πριν και κατά την Ελληνική Επανάσταση», που πραγματοποιήθηκε με χρηματοδότηση του ΥΠΠΟΑ, αποτελεί για την Αναγνωστική Εταιρία ένα θετικό πρόκριμα: ένα σημαντικό ευρωπαϊκό Αρχείο, που αφορά κυρίως την ελληνική παιδεία κατά τον 19ο αιώνα, μελετήθηκε, έγιναν προσθήκες στην τεκμηρίωσή του και πέρασε στον ψηφιακό κόσμο, ώστε να μπορεί πλέον να είναι εύκολα προσβάσιμο. Συντονιστής του έργου ήταν ο Επιστημονικός Διευθυντής της Αναγνωστικής Εταιρίας, ιστορικός κ. Δημήτρης Ζυμάρης.

Ερευνητικό Πρόγραμμα: «Από την Ιωνία στο Ιόνιο: Πρόσφυγες στην Κέρκυρα μετά την Μικρασιατική Καταστροφή»

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για επιχορήγηση ή και αιγίδα έργων και δράσεων σχετικών με την έννοια του εκπατρισμού με αφορμή την άφιξη και ενσωμάτωση των ελληνικών πληθυσμών στην Ελλάδα μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή, χρηματοδοτήθηκε -εν μέρει- από το ΥΠΠΟΑ και τελεί υπό την αιγίδα του (με την από 28/07/2021, Α.Π.: 359143) το ερευνητικό πρόγραμμα με θέμα: «Από την Ιωνία στο Ιόνιο: Πρόσφυγες στην Κέρκυρα μετά την Μικρασιατική Καταστροφή».

Σκοπός του προγράμματος ήταν η συλλογή προφορικών μαρτυριών και άλλων τεκμηρίων, τα οποία αποτελούν το υλικό μιας σύγχρονης ψηφιακής έκθεσης που αναρτήθηκε στον ιστότοπο της Αναγνωστικής Εταιρίας και είναι ήδη διαθέσιμη από τον Σεπτέμβριο του 2022.

Επιστημονικός υπεύθυνος του έργου ήταν ο Δρ Ιστορίας κ. Ευστάθιος Πουλιάσης και την ερευνητική ομάδα αποτέλεσαν οι ιστορικοί ερευνητές κ.κ. Σπύρος Γαούτσης, Παναγιώτης Μηλιώνης, Μάγια Χαραλαμποπούλου, Γεωργία Λαζαρίδου, Λίλιαν Κυπριζόγλου, Δημήτριος Μουζακίτης, η μεταφράστρια Ευαγγελία Καζαντινού, η αρχειονόμος-βιβλιοθηκονόμος Σοφία Φεγγούλη και η μηχανικός λογισμικού Έλενα Λουκά.

Στη συμβουλευτική επιτροπή της Αναγνωστικής Εταιρίας συμμετείχαν οι κ.κ. Δημήτρης Ζυμάρης, Κωνσταντίνος Καρδάμης και Κωνσταντίνος Λιντοβόης.

Click to listen highlighted text!