1. Αρχική
  2. »
  3. Νέα-Εκδηλώσεις

Νέα – Εκδηλώσεις

Η Αναγνωστική Εταιρία, βασισμένη στους καταστατικούς της σκοπούς και στη βούληση των μελών της, αλλά και σύμφωνα με την παράδοση που έχει δημιουργήσει, οργανώνει κάθε χρόνο εκδηλώσεις στις αίθουσές της, προβάλλοντας τον επτανησιακό πολιτισμό και, παράλληλα, συμβάλλοντας στον ευρύτερο κοινωνικό προβληματισμό για διάφορα επί­καιρα ζητήματα.

Κατά την δεκαπενταετία  2005-2019, πραγματοποιήθηκαν πάνω από 450 εκδηλώσεις,  εκ των οποίων 240 οργάνωσε η ίδια η Εταιρία, ενώ οι υπόλοιπες οργανώθηκαν από άλλους φορείς.

Εκατοντάδες προσκεκλημένοι έχουν ανταποκριθεί στην πρόσκληση της Εταιρίας μας, καλύπτοντας έναν πλούτο θεμάτων, όπως μουσικές και εκπαιδευτικές δραστηριότη­τες, ομιλίες και παρουσιάσεις βιβλίων για ιστορικά, κοινωνικά, λογοτε­χνικά, φιλοσοφικά και πολιτιστικά θέματα, καθώς και διαλέξεις για το διεθνές γίγνεσθαι.

Μάλιστα, το βήμα τίμησαν τόσο πρέσβεις χωρών, ακαδημαϊκοί διεθνούς κύρους και καταξιωμένοι συγγραφείς, όσο και νέοι επιστήμονες. Αντιστοί­χως, στις μουσικές εκδηλώσεις συμμετείχαν τόσο διεθνώς αναγνωρισμένοι μουσικοί και χορωδοί, όσο και νέοι ταλαντούχοι καλλιτέχνες.

Αυτό άλλω­στε είναι ένα θεμελιώδες χαρακτηριστικό της Αναγνωστικής Εταιρίας: ότι διατηρεί και αναπτύσσει πλατιά κοινωνική απήχηση, καθώς οι δραστηριό­τητές της είναι πολυσυλλεκτικές, έχοντας ένα ευρύ φάσμα ενδιαφέροντος.

Click to listen highlighted text!