1. Αρχική
  2. »
  3. Η Εταιρία
  4. »
  5. Διοίκηση – Οργανόγραμμα

Διοίκηση – Οργανόγραμμα

Η Αναγνωστική Εταιρία Κερκύρας είναι ένα σωματείο – νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που λειτουργεί βάσει του πιο πρόσφατου ισχύοντος καταστατικού της, καταχωρημένου στο βιβλίο σωματείων του Πρωτοδικείου Κερκύρας, με αριθμό μητρώου 55 / 9-9-1972.
Το ανώτατο όργανο Διοίκησης είναι η Γενική Συνέλευση των “ιδρυτικών” μελών, η οποία συγκαλείται τουλάχιστον δυο φορές ετησίως και αποφασίζει για όλα τα μείζονα ζητήματα που αφορούν την Εταιρία.
Η Γενική Συνέλευση εκλέγει με μυστική ψηφοφορία Διοικητική Επιτροπή με διετή θητεία.
Η Διοικητική Επιτροπή εφαρμόζει τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, διαχειρίζεται και διεκπεραιώνει όλα τα τρέχοντα ζητήματα της Εταιρίας.
Για τη διετία 2019-2020, στη Διοικητική Επιτροπή της Αναγνωστικής Εταιρίας εξελέγησαν οι:

Διοικητική Επιτροπή

Θανάσης Μακρής Πρόεδρος
Σπύρος Ζηνιάτης Αντιπρόεδρος
Κώστας Καρδάμης Γραμματέας
Μάρθα Αθηναίου- Τάκου Ταμίας
Δημήτρης Θεοτόκης Έφορος Βιβλιοθήκης
Κωνσταντίνος Λιντοβόης Έφορος Βιβλιοθήκης
Μαρίλλα Ντάντος-Βεντούρα Έφορος Καταστήματος
Κατερίνα Κυριάκη Έφορος Καταστήματος

Οργανόγραμμα

Δημήτρης Κ. Ζυμάρης Εκτελεστικός-Επιστημονικός Διευθυντής
Ξένια Μπάλμπη Γραμματειακή Υποστήριξη
Γεωργία Κοσκινά Βιβλιοθηκονόμος-Αρχειονόμος
Σοφία Φεγγούλη Βιβλιοθηκονόμος-Αρχειονόμος
Click to listen highlighted text!