Τα Καταστατικά της Α.Ε.Κ.

Η Αναγνωστική Εταιρία Κερκύρας είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, επίσημα αναγνωρισμένο ως σωματείο δυνάμει της υπ’αριθμ. 44/1972 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κερκύρας. Με το τελευταίο καταστατικό του 1972 η Εταιρία άλλαξε μορφή. Ο κατά καιρούς περισσότερο ή λιγότερο κλειστός χαρακτήρας της – υπόλειμμα μιας εποχής με σαφή κοινωνική διαστρωμάτωση- εγκαταλείπεται οριστικά. Το αναγνωστήριο γίνεται προσιτό σε όλους, παρέχοντας σε ξένους και ντόπιους ερευνητές, καθώς και στους φοιτητές του Ιονίου Πανεπιστημίου τη δυνατότητα να ωφελούνται από την πολύτιμη βιβλιοθήκη της.

Click to listen highlighted text!